TPMS information

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är system som blir allt vanligare i nya bilar för att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning. Det finns två grundtyper av TPMS på marknaden. 

Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen genom ABS-systemet. Indikerar med en symbol när lufttrycket sjunkit i något däck. Behöver kalibreras exempelvis vid byte av däckdimension eller ändring av lufttryck.

Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck (ibland även reservhjulet) via sensorer i varje hjul. Indikerar vilket däck som tappat lufttrycket och visar det aktuella lufttrycket i däcken. Ny sensor i ett hjul måste normalt programmeras för bilens TPMS-system, men det finns även självprogrammerande sensorer. Det direkta systemet blir sannolikt det vanligaste.

Att tänka på vid hantering av hjul med direkt TPMS

Var försiktig vid montering/demontering av däck så att sensorn inte skadas. Använd inte monteringsjärn i området runt sensorsventilen.

Moment: Dra alltid med rätt moment så inte sensorhuset spricker eller att du förstör packningen.

Service Kit: ventilnål, ventilhatt, gummitätning och mutter skall bytas vid varje däckbyte (på samma sätt som för vanliga ventiler) 

Använd aldrig punkteringspray eller liknande produkter, då dessa kan förstöra sensorerna som då måste bytas ut.

Så säger regelverket

Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar som registreras , oavsett produktionsdatum.

Reglerna gäller personbilar med en totalvikt av högst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

Transportstyrelsen har lokalt för Sverige gjort ett undantag att vinterhjul inte behöver ha sensorer inmonterade.

Lämna ett svar