Villkor

Köpinformation för HamaNord AB
HamaNord reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Informationen på HamaNord.se tillhandahålls i informativt syfte och i befintligt skick utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Konsumentköpslagen (privata kunder)

HamaNord tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Som konsument har du därmed alla de rättigheter som omnämns i dessa lagar. Vid eventuell försening av produkter så har du som kund rätt att häva köpet om den nya föreslagna leveranstiden inte godtas. Har förskottsinbetalning gjorts för en produkt som får försenad leverans så har du möjlighet att häva köpet och pengarna kommer att återbetalas inom senast 20 dagar.

Köplagen (juridiska personer)

HamaNord AB tillämpar Köplagen (SFS 1990:931) gentemot juridiska personer, dvs. näringsidkare. Som näringsidkare har du därmed alla de rättigheter som omnämns i Köplagen.

Garanti & Reklamationsrätt

HamNord AB lämnar 1 års fabriksgaranti på alla varor om inget annat anges. Garantin innebär att vi byter ut eller reparerar trasig produkt inom om produkten ej skadats av handhavandefel.

Som privatperson har du enligt konsumentköplagen reklamationsrätt under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället. Vi tillämpar alltid konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumenten skall reklamera en felaktig vara inom skälig tid från denne märkt eller borde märkt felet.

Returer

Vi godtar endast en retur om vi innan ni skickar har en överenskommelse om retur eller för reklammationsbedömning.

Outlösta paket

Ej utlösta paket debiteras en avgift för att täcka HamaNords kostnader för frakt och administration. För ej uthämtade hämtpaket debiteras 250 kr. För ej uthämtade företagspaket debiteras 500 kr.

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig.

Ångerrätten gäller ej för företag.

Lämna ett svar